In 5 stappen
een bron van informatie

Zichtbare aanwezigheid op een bedrijventerrein leidt tot minder ondermijnende criminaliteit.

Het doorbreken van anonimiteit zorgt ervoor dat het voor criminelen minder aantrekkelijk is om hun activiteiten voort te zetten in het gebied.

Naar het stappenplan

De Ondermijningsmonitor ondersteunt partijen in het vroegtijdig signaleren van ondermijning op bedrijventerreinen.

Het stappenplan

 1. Vaststellen onderzoeksgebied en indicatoren

  Samen met de opdrachtgever worden het onderzoeksgebied, de indicatoren en het tijdspad vastgesteld.

 2. Deskresearch

  Openbare bronnen worden geraadpleegd om feitelijke informatie te verkrijgen over gevestigde bedrijven in het onderzoeksgebied.

 3. Locatieonderzoek

  Het onderzoeksgeboed wordt op verschillende tijdstippen (dag, weekend, nacht) bezocht. Door middel van observaties en gesprekken met aanwezigen wordt informatie verkregen.

 4. Risicoanalyse

  De onderzoeksgegevens worden geanalyseerd, gecategoriseerd en verwerkt in de Ondermijningsmonitor.

 5. Presentatie resultaten

  Het bronbestand en de locatierapportages worden overgedragen aan de opdrachtgever. Eigen bronnen kunnen door de opdrachtgever worden toegevoegd aan de monitor.

De informatie is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever.
De grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de Ondermijningsmonitor. De monitor is een advies en biedt geen garantie op juistheid en volledigheid.

Wilt u meer weten over de ondermijningsmonitor?

info@ondermijningsmonitor.nl